افتخار و احترام

افتخار و احترام

1

گواهی ارزیابی اعتبار Eneterprise

100 شرکت برتر 2020

صادقانه تصدی

شرکتهای با تکنولوژی پیشرفته

جایزه برنده صنایع سنگین Hengte

ده مربی برتر

ده مربی برتر

شرکت رشد کلیدی Laixi

مرکز فناوری Enterprise

چینگدائو نام تجاری معروف

تأمین کننده عالی

تامین کننده طلا

چینگدائو در جدید ویژه تخصص دارد

مرکز تحقیقات مهندسی چینگدائو

مارک معروف شاندونگ

تامین کننده طلا

تامین کننده طلا

پنهان قهرمان سازمانی

چین هوافضا تامین کننده واجد شرایط